Vol 5, No 2 (2011)

Oktober 2011

DOI: https://doi.org/10.24832/nw.v5i2

Table of Contents

Front Pages

COVER DEPAN NADITIRA WIDYA VOLUME 5 NOMOR 2 OKTOBER 2011
Naditira Widya
PREFACE NADITIRA WIDYA VOLUME 5 NOMOR 2 OKTOBER 2011
Naditira Widya
PDF

Articles

Agus Yulianto
133-140
Nugroho Nur Susanto
141-157
Bambang Sakti Wiku Atmojo
PDF
158-168
Hartatik Hartatik
169-181
Sunarningsih Sunarningsih
182-194
Bambang Sugiyanto
195-204
Ida Bagus Putu Prajna Yogi
205-217

Back Pages

APPENDIX NADITIRA WIDYA VOLUME 5 NOMOR 2 OKTOBER 2011
Naditira Widya
PDF
COVER BELAKANG NADITIRA WIDYA VOLUME 5 NOMOR 2 OKTOBER 2011
Naditira Widya