1.
Inagurasi LH. The Karawang Dutch Indies Waterworks in The Agriculture Context (BANGUNAN-BANGUNAN AIR MASA HINDIA BELANDA DI WILAYAH KARAWANG: DALAM KONTEKS PERTANIAN PADI). Naditira Widya [Internet]. 2014May1 [cited 2022Dec.1];8(1):9-18. Available from: http://naditirawidya.kemdikbud.go.id/index.php/nw/article/view/255