Inagurasi, L. H. “The Karawang Dutch Indies Waterworks in The Agriculture Context (BANGUNAN-BANGUNAN AIR MASA HINDIA BELANDA DI WILAYAH KARAWANG: DALAM KONTEKS PERTANIAN PADI)”. Naditira Widya, Vol. 8, no. 1, May 2014, pp. 9-18, doi:10.24832/nw.v8i1.255.